ENQUETE ontwikkelingen Buitenzomerlanden

Wij hebben u gevraagd deel te nemen aan onze enquete. U heeft dat met grote getalen gedaan, dank hiervoor!

Reden voor onze enquête is om u, als bewoner/Heinenoorder, een stem te geven. Een stem die naar onze mening op dit moment niet gehoord wordt. De Gemeente Hoeksche Waard heeft nagelaten om de plannen bij u als bewoner te toetsen. Daarnaast is er ten aanzien van de plannen voor een zonnepark (nog) geen representatief klankbordgroep betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

Door de enquete hebben wij inmiddels een goed beeld wat u als bewoner vind van de plannen en wat de impact is op uw directe leefomgeving.


Lees meer: https://woneninheinenoord.nl/uitkomst-enquete/

Of download direct hier de resultaten:

#nieuws #enquete #onderzoek #heinenoord #buitenzomerlanden

#

Comments are closed