Ontstaan van de ‘vrienden van Heinenoord’

Er staat heel wat te gebeuren aan de noordrand van het dorp Heinenoord. Men heeft plannen gemaakt om het gebied flink te ontwikkelen zonder de bewoners hierbij te betrekken. Een groep bewoners uit Heinenoord trekken zich de zorgen aan en hebben zich verenigd. Doel is om inspraak te krijgen op de plannen!

_________________________________________________________________________________________________

De volgende bewoners hebben zich verenigd in de Vrienden van Heinenoord:

* Ben Smit (woordvoerder)
– Dokter de Vliegerstraat
* Luc van Soest
– Dokter de Vliegerstraat
* Florian van Nieuwenhuijzen
– Engel de Raatpad
* Piet Zijlstra
– Buitenlanden
* Marit Kuypers
– Oud Heinenoordseweg
* Susanne Maassen
– Blaaksedijk
* Marcel van Rooyen
– Dokter de Vliegerstraat
* Pieter-Dave Boekel
– Dorpsstraat
* Bob van der Linden
– Dorpsstraat

Om taken te verdelen hebben wij werkgroepen geformeerd waar ieder zijn inbreng in heeft. We moeten doorpakken, de klok tikt immers verder en zo ook de plannen……

Werkgroep Politiek
Ben Smit, Piet Zijlstra

Werkgroep Media (website en social media)
Ben Smit, Bob van der Linde, Piet Zijlstra

Werkgroep Visie
Luc van Soest, Marit Kuypers, Florian van Nieuwenhuijzen, Ben Smit

Werkgroep Enquête
Pieter-Dave Boekel, Susanne Maassen, Florian van Nieuwenhuijzen, Luc van Soest, Ben Smit

Werkgroep Sponsoring
Marcel van Rooijen

___________________________________________________________________________

Impact van de plannen

De plannen hebben een grote impact op de leefomgeving en het landschappelijk karakter van Heinenoord. Inspraak is daarom essentieel.

De gemeente / ontwikkelaar “vergat” om de zo belangrijke bewonersparticipatie op te zetten of goed te organiseren. ‘Vrienden van Heinenoord’ heeft om die reden direct een eigen enquete laten uitgaan onder de circa 1500 huishouden. Op deze enquete hebben meer dan 850 respondenten gereageerd, een hele goede uitslag dus.

Dorpsraad

De uitslag geeft aan dat wij zeker de helft van de huishoudens kunnen vertegenwoordigen. Maar om die positie meer kracht bij te zetten en ook richting gemeente als volwaardig gesprekspartner vanuit de bewoners op te treden willen wij een (gekozen) dorpsraad formeren.

Er zijn naast deze mensen nog vele die ons ‘achter de schermen’ helpen.
Ook u kunt ons helpen door over deze ontwikkelingen (en uw zorgen) te praten met uw buren……