De Vrienden van Heinenoord

Toen in 2020 bleek dat de gemeente Hoeksche Waard vergaande plannen had de noordrand van de Hoeksche Waard, ook bij Heinenoord, ontstond er onrust in het dorp. De bewoners waren verrast en gaven aan niets te weten van de plannen voor 5 windturbines en grote zonneweides. De gemeente reageerde: “we voeren alleen maar uit wat ooit in de voormalige gemeente Binnenmaas is afgesproken…”

Kortom, er was iets nodig om goed geïnformeerd te raken en inspraak te krijgen. Een democratisch recht immers!

Het oorspronkelijke plan

Al snel bleek het een ingewikkelde situatie te worden waarbij onvoldoende sprake was van transparantie vanuit de gemeente en de ontwikkelaars van de grote projecten. Acht Heinenoorders besloten hun krachten te bundelen om te zorgen dat de bewoners van het dorp ECHT GEHOORD werden.

Vanaf nu op zichzelf

Tot 1 juni 2022 hebben “DE VRIENDEN VAN HEINENOORD” gecommuniceerd via deze website van Wonen in Heinenoord. Omdat er langer en meer inzet en activiteiten nodig zijn, teveel voor deze website, communiceren zij nu alle informatie, verslagen en oproepen via hun eigen website.

U BENT VAN HARTE WELKOM! VOLG DE VRIENDEN OP:

WWW.VRIENDENVANHEINENOORD.NL

Ben Smit en Piet Zijlstra, beiden actief binnen Vrienden van Heinenoord