Wij hebben onze enquête geanalyseerd en delen de uitkomst graag met u.

Even wat cijfers….

Heinenoord heeft circa 3500 inwoners waarvan circa 2600 volwassenen verdeeld over circa 1500 huishoudens…..

Bron: https://allecijfers.nl/wijk/heinenoord-hoeksche-waard/

De groep ‘Vrienden van Heinenoord’ wil de bewoners een stem te geven. Dit hebben wij gedaan met het uitzetten van een enquête. Deze heeft twee weken ‘online’ gestaan. Ook zijn er ‘offline’ formulieren ter beschikking gesteld of in de bus gedaan om ook bewoners zonder internet te kunnen bevragen.

Conclusie enquête

  • Een representatieve groep inwoners (875) van Heinenoord vulde de enquête in. De resultaten geven een goed beeld van de mening van alle inwoners van het dorp.
  • Het grootste deel van de inwoners is (inmiddels) op de hoogte van de plannen rondom de windmolens en het zonnepark. De kwaliteit en hoeveelheid van de informatie die men hierover ontvangen heeft schiet echter te kort.
  • Inwoners maken zich veel zorgen over de komst van de windmolens en in iets mindere mate ook over het zonnepark. De grootste zorgen liggen op het gebied van de locatie zo dicht bij bewoond gebied. Daarnaast is er angst voor geluidsoverlast zoals bij het park aan het Spui. Ook verstoring van natuur en leefgebied van dieren wordt genoemd. Men voelt zich niet gehoord in deze zorgen.
  • Hoe dichterbij men bij het zonnepark woont hoe groter de bezwaren zijn. Bij de windmolens is over de hele breedte van het dorp Heinenoord bezwaar.
  • De uitkomst van de enquête van Eneco is niet representatief. Slechts 20% van hun respondenten is herleidbaar naar inwoners van Heinenoord.
  • Er is groot bezwaar tegen de enquête van Eneco omdat er geen ruimte was om echt een mening te geven, veroorzaakt door het sturende karakter van de vragen.

Toelichting:
De gemeente en Eneco beschouwen de door hen uitgevoerde enquête als een vorm van burgerparticipatie. Wij zien dit anders. Bewoners horen bij het gehele traject betrokken te zijn, van idee tot uitvoering.

U kunt de resultaten van onze enquête hier downloaden:

En nu…

Wij delen de uitkomst van onze enquête met o.a. gemeente Hoeksche Waard, Eneco, ASR, HW Duurzaam, raadsfracties en geïnteresseerden. Wij zijn heel benieuwd naar de reactie van o.a. Gemeente en Eneco. De vraag is wat zij met deze uitkomst gaan doen. Zoals met hen afgesproken gaan wij graag met hen gesprek om met de uitkomst van onze enquête aan de slag te gaan.

Wij komen uiteraard bij u terug als wij meer informatie hebben omtrent de voortgang. Dit doen wij ook wanneer het van belang is om uw mening te vragen bij keuzes die gemaakt moeten worden en waarbij de mening van u als bewoner belangrijk is.

Aanmelden nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief speciaal over de ontwikkelingen rondom de Buitenzomerlanden:

Tot slot

Wij bedanken uiteraard alle respondenten die onze enquete hebben ingevuld. Dankzij u hebben wij nu een goed beeld van wat er leeft binnen Heinenoord.