Aanmelden Nieuwsbrief Ontwikkelingen Buitenzomerlanden

Wist u van de plannen om een wind- en zonnepark aan te leggen aan de noordzijde van Heinenoord?

Het lijkt bij veel van onze buren niet bekend te zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de plannen voor de Buitenzomerlanden (noordzijde van dorp Heinenoord) en aan de oostzijde van de tunnel (boven Blaaksedijk) er concreet uit komen te zien.

______________________________________________________

Meer dan 900 personen hebben hun stem laten horen!

Binnen 2 weken tijd hebben meer dan 900 personen deelgenomen aan onze enquête, zij hebben met grote getale hun stem laten horen! Wij zullen de komende tijd een analyse maken van de antwoorden die gegeven zijn. Uiteraard zullen wij de uitkomst van onze enquête met u delen. Gezien het hoge aantal van personen die de vragenlijst heeft ingevuld geeft het een goed beeld van wat er leeft onder de inwoners van Heinenoord.

Uiteraard zal het vervolgens de vraag zijn wat de ontwikkelaar en gemeente met deze uitslag gaat doen….. 

Wij bedanken een ieder die de moeite heeft genomen om onze enquête in te vullen……

U kunt een ingevuld enquêteformulier nog tot dinsdag inleveren bij buurtsuper Neleman in de Emmastraat……

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de windturbines en zonnepark,
meld u daarom aan voor onze nieuwsbrief!

_____________________________________________________

ACTUEEL:

** Aanvraag omgevingsvergunning Buitenzomerlanden door ontwikkelaars is gedaan (29-01) ! **
** Kennismakingsgesprek tussen groep ‘Vrienden van Heinenoord’ en Duurzaam Hoeksche Waard & ENECO heeft plaats gevonden **
** Flyer ligt inmiddels in heel Heinenoord in de bus **
** Enquête is inmiddels gesloten, nu volgt de analyse **

_____________________________________________________

Actieplan:

  • Lanceren enquête (06-02-2021) – sluitingsdatum zondag 21-02-2021, 23:59 uur
  • Informatie vergaren inzake ‘hoe’ bezwaar te maken, wij zullen u hierin dus nog nader informeren
  • Uitleg hoe vragen te stellen richting vertegenwoordiging Gemeente HW
  • Na sluitingsdatum enquête (21-02-2021, 23:59 uur) data verzamelen en analyseren
  • Vervolg gesprekken richting Eneco, HW Duurzaam en Gemeente HW

______________________________________________________

Plannen Zonnepark Buitenzomerlanden i.c.m. 2 windturbines (vooralsnog)

Naast de twee reeds geplande windturbines aan de westzijde van de Heinenoordtunnel zijn er nu ook gevorderde plannen om zonneweides te realiseren aan de West- en Oostzijde. Het plaatje hierboven wordt nu gecommuniceerd door o.a. Eneco en heeft alleen betrekking op een het gedeelte aan de westzijde van de tunnel.

Het plaatje hieronder geeft een completer beeld van de ‘plannen’ voor de gehele noordzijde van de Hoeksche Waard.

Ontwikkeling Noordzijde Hoeksche Waard

Hier ziet u een combinatie van de twee plannen (Windpark Oude Maas en Zonnepark Buitenzomerlanden)

Visie ontwikkeling Noordzijde HW

______________________________________

Om nog iets van invloed te hebben of te krijgen moeten wij aan tafel komen met de Gemeente HW en de initiatiefnemer!

Wij weten niet of we nog iets kunnen bereiken. Elke stap wordt nu onderzocht. Zaak is om dit alles te toetsen bij onze mede-bewoners!

______________________________________