Aanmelden Nieuwsbrief Ontwikkelingen Buitenzomerlanden

Wist u van de plannen om een wind- en zonnepark aan te leggen aan de noordzijde van Heinenoord?

Het lijkt bij veel van onze buren nauwelijks bekend te zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de plannen voor de Buitenzomerlanden (noordzijde van dorp Heinenoord) en aan de oostzijde van de tunnel (boven Blaaksedijk) er concreet uit komen te zien.

__________________________________________________________

Vrienden van Heinenoord is een klankbordgroep voor de bewoners van Heinenoord rond de ontwikkeling van de plannen voor de Buitenzomerlanden en de invloed ervan op het landschappelijk karakter van het dorp en de directe leefomgeving.

______________________________________________________

Meer dan 800 personen hebben hun stem laten horen!

Binnen 2 weken tijd hebben 875 personen deelgenomen aan onze enquête, zij hebben met grote getale hun stem laten horen!

* KLIK HIER VOOR DE RESULTATEN VAN ONZE ENQUETE *

Uiteraard zal het vervolgens de vraag zijn wat de ontwikkelaar en gemeente met deze uitslag gaat doen….. 

Wij bedanken een ieder die de moeite heeft genomen om onze enquête in te vullen……

____________________________________________________

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de windturbines en zonnepark,
meld u daarom aan voor onze nieuwsbrief!

_____________________________________________________

ACTUEEL:

** Aanvraag omgevingsvergunning Buitenzomerlanden door ontwikkelaars is gedaan (29-01) ! **
** Kennismakingsgesprek tussen groep ‘Vrienden van Heinenoord’ en Duurzaam Hoeksche Waard & ENECO heeft plaats gevonden **
** Enquête resultaten zijn bekend! **

_____________________________________________________

Actieplan:

  • Publiceren resultaten van onze enquête
  • Informatie vergaren inzake ‘hoe’ bezwaar te maken, wij zullen u hierin dus nog nader informeren
  • Uitleg hoe vragen te stellen richting vertegenwoordiging Gemeente HW
  • Vervolg gesprekken richting Eneco, HW Duurzaam en Gemeente HW

______________________________________________________

Plannen Zonnepark Buitenzomerlanden i.c.m. 2 windturbines (vooralsnog)

Naast de twee reeds geplande windturbines aan de westzijde van de Heinenoordtunnel zijn er nu ook gevorderde plannen om zonneweides te realiseren aan de West- en Oostzijde. Het plaatje hierboven wordt nu gecommuniceerd door o.a. Eneco en heeft alleen betrekking op een het gedeelte aan de westzijde van de tunnel.

Het plaatje hieronder geeft een completer beeld van de ‘plannen’ voor de gehele noordzijde van de Hoeksche Waard.

Ontwikkeling Noordzijde Hoeksche Waard

Hier ziet u een combinatie van de twee plannen (Windpark Oude Maas en Zonnepark Buitenzomerlanden)

Visie ontwikkeling Noordzijde HW

______________________________________

Om nog iets van invloed te hebben of te krijgen moeten wij aan tafel komen met de Gemeente HW en de initiatiefnemer!

Wij weten niet of we nog iets kunnen bereiken. Elke stap wordt nu onderzocht. Zaak is om dit alles te toetsen bij onze mede-bewoners!

______________________________________