Heinenoord is een fijn dorp om te wonen. Kleinschalig, en toch van veel dagelijkse gemakken voorzien. Heinenoord en de buurtschappen Goidschalxoord, Blaaksedijk en Kuipersveer liggen aan de noordzijde van de mooie Hoeksche Waard. Heinenoord is goed bereikbaar vanuit alle windrichtingen. 

Heinenoord is een dijkdorp, dat voor een groot deel bestaat uit lintbebouwing langs de Dorpsstraat en de landschappelijke zone langs de Oude Maas. Het aangrenzende buurtschap Goidschalxoord versterkt dit beeld. Kuipersveer en Blaaksedijk zijn ook buurtschappen van Heinenoord. Bepalend voor het gezicht van Heinenoord is verder de strakke, op deltahoogte gebrachte Buitendijk langs de Oude Maas.

Het gebied rond Heinenoord stond in de middeleeuwen bekend als het Land van Wale. Na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 kwam het onder water te liggen en pas in 1437 kwam het weer droog. Rond die tijd werd het dorp (Heynekens orde, Heynkensort) gesticht. Samen met Goidschalxoord en de buurtschappen Blaaksedijk en Kuipersveer vormde het van 1855 tot 1984 één gemeente. Tot 2019 behoorde Heinenoord bij de gemeente Binnenmaas.

Tijdens de watersnoodramp van 1953 stroomden de Oost- en West-Zomerlandse polders, het gebied tussen de Buitendijk en de Dorpsstraat, vol water. Na de watersnoodramp werd de Buitendijk op deltahoogte gebracht en werd de Oude haven afgedamd.

In 2019 fuseerden de toenmalige gemeentes Cromstrijen, Binnenmaas (met Heinenoord), Strijen, Korendijk en Oud Beijerland tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Op de pagina’s onder het kopje ‘wonen in Heinenoord’ vindt u o.a. informatie over:

Mist u nog informatie? Stuur ons een bericht. Wij nemen deze info dan mogelijk op in deze website….