Wat is SAAR?

WABP Heinenoord hanteert de SAAR methode.
Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie. SAAR is de afkorting van:

 • Signaleer (u ziet een verdachte situatie)
 • Alarmeer (bel 112 of 0900-8844)
 • App (meld de situatie via WhatsApp)
 • Reageer (indien mogelijk naar verdachte)
SAAR-methode

Signaleren

Wanneer is een situatie verdacht?

De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan door iemand als verdacht ervaren worden. Wanneer u bij een bepaalde situatie een onbestemd onderbuikgevoel krijgt, dan is dat vaak een krachtig signaal dat er iets niet klopt.

Op zo’n moment is het zaak om volgens de SAAR methode te handelen. U kunt beter een keer te vaak alarm slaan dan een keer te weinig!

Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld:

 1. Verdachte personen in de wijk;
 2. Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via social media);
 3. Diefstal of inbraak;
 4. Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
 5. Doorrijden na een aanrijding;
 6. Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.

Alarmeren

In geval van genoemde situaties dient altijd éérst 112 of (voor minder urgente gevallen) 0900-8844 gebeld te worden. Bij twijfel: bel 112!

U beschrijft de situatie en geeft indien mogelijk een signalement van de dader(s).

Een signalement geven is niet zo heel moeilijk. Bekijk de verdachte persoon minimaal één keer van top tot teen. Let hierbij met name op:

 • haarkleur / kapsel;
 • specifieke kenmerken (bril, baard, etc);
 • jas;
 • schoenen;
 • auto merk/type/kleur;

Maak indien mogelijk een foto of filmpje. Bekijk ook goed dit filmpje.

App’en

Nadat u de politie heeft gebeld, de situatie heeft beschreven en eventueel een signalement heeft gegeven, meldt u de situatie in de WhatsApp-groep van uw wijk. Vermeld in uw bericht;

 1. dat de politie reeds gebeld is.
 2. het signalement, de looprichting of de verdachte handelingen. Foto’s van verdachten uitsluitend app’en als er daadwerkelijk een verdachte situatie is. Bewaar bij twijfel uw foto voor de politie.
 3. wat u zelf gaat doen.
 4. de beheerder(s) van de buurtgroep waarin het bericht is geplaatst, beoordelen bij het lezen van het bericht of dit relevant is voor andere wijken en stuurt het bericht -indien nodig- door naar de omliggende buurtgroepen.

De beheerders van deze omliggende buurtgroepen beoordelen dan weer of het bericht relevant is voor hun wijk. Zoja, dan plaatsen zij het bericht ook in hun WhatsApp-groep.

Reageren

Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid!

Degene die de verdachte situatie ontdekt en de buurtbewoners die het bericht via hun WhatsApp-groep ontvangen hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kunt u op de verdachte afstappen, op een veilige afstand observeren, de verdachte per fiets of auto volgen, etc. Dit is geheel afhankelijk van de persoon en situatie.

Als gealarmeerde buurtbewoners de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt deze nieuwe informatie zo snel mogelijke binnen de WhatsApp-groep gedeeld.

Bij het signaleren in de andere wijk dient degene die dit signaleert direct de politie te bellen (de SAAR methode begint opnieuw).

Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten worden, veelal is het degene die het laatst contact heeft gehad met de politie die dat doet.