Resultaten enquête “Rust en activiteiten op zondag” zijn bekend.
Vandaag, 6 oktober, zijn de resultaten van het onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren bekend gemaakt. Klik hier voor de onderzoeksresultaten (PDF).

Bewonersforum
Daarnaast heeft een bewonersforum een advies voor de gemeente opgesteld. Het bewonersformum is samengesteld door loting en is representatief voor de bevolkingssamenstelling van de Hoeksche Waard. Klik hier voor het advies vanuit het bewonersforum.

Persbericht
Op de website van de gemeente (klik hier) kunt u alle documenten over “Rust en activiteiten op zondag” vinden. De gemeente heeft ook een persbericht uit laten gaan. Klik hier voor het persbericht van Gemeente Hoeksche Waard.

Belanghebbenden kunnen nog reageren
“Het college hecht er waarde aan dat belanghebbenden nog voor de verdere besluitvorming in de gemeenteraad kunnen reageren op de resultaten van het onderzoek en het advies van het inwonersforum. Daarom worden ondernemers, kerkelijke en maatschappelijke organisaties daar dan ook toe uit. De vraag die we daarbij stellen is: “Welke overwegingen of adviezen wilt u nog meegeven aan de gemeenteraad als aandachtpunt voor de besluitvorming?” Reacties kunnen voor 3 november 2023 worden gestuurd naar e-mail raoz@gemeentehw.nl.”

Comments are closed