Op 18 januari is er een artikel geplaatst in het AD Hoeksche Waard over de mogelijke plannen van een accuproject in het gebied Buitenzomerlanden.

Dit stuk heeft voor velen de indruk gewekt dat het genoemde accuproject ter vervanging zou komen van de zonnepanelen. Wij willen benadrukken dat dit NIET het geval is.

Vrienden van Heinenoord heeft er op aangedrongen dat er eerst veel meer duidelijkheid moet komen over welke mogelijkheden er zijn om het gebied wel (of juist niet) verder te gaan ontwikkelen. Wij zijn dus nog in het begin van dit traject. Er is dus nog NIETS duidelijk of besloten. De optie om uiteindelijk NIETS met het gebied te doen blijft ook een optie..

De werkgroep Buitenzomerlanden bereidt het overleg met de bewoners voor, niet meer dan dat. Eerst moeten nu alle feiten en (financiële) mogelijkheden in kaart worden gebracht en met u worden gedeeld. 

De Vrienden van Heinenoord zal u bij elke volgende stap informeren en betrekken.

#

Comments are closed