Op 11 oktober waren de Vrienden van Heinenoord goed vertegenwoordigd op de 2e bijeenkomst over het zonnepark. Er waren veel belangstellenden uit het dorp.

We hopen er op dat bij een volgende bijeenkomst wij nog meer mede-bewoners zien.
Uw aanwezigheid helpt echt!

Wethouder Piet van Leenen gaf aan dat gemeente veel fouten maakte in het participatieproces en dat ze deze willen corrigeren. De discussie was er niet minder om. Wederom verzuimde de gemeente deze avond voor te bereiden met de bewoners…

Het resultaat van de avond: alle voorstellen die er lagen vanuit de gemeente rond de inrichting van de zonneweide zijn ingetrokken. Eerst wordt er met de bewoners overlegd over wat zij belangrijk en haalbaar vinden. De eerder gecommuniceerde 3e bewonersbijeenkomst van 27 oktober wordt verplaatst naar een nader te bepalen dag.

Om deze avond goed voor te bereiden is er op 30 november een overleg gepland met een aantal bewoners! Dit overleg gaat niet over de inhoud, maar over de wijze waarop en rond welke thema’s de 3e bewonersbijeenkomst georganiseerd wordt: een plan. De vrienden van Heinenoord zijn daar aanwezig, evenals Buurt Bestuurt en een aantal andere bewoners van ons dorp. We willen de bewonersbelangen zo goed mogelijk dienen. Over de inhoud wordt op de 3e bijeenkomst gesproken met alle dan aanwezige bewoners. We houden u op de hoogte.

#bijeenkomst #meeting #belangen

#

Comments are closed