Artikel in het AD Hoeksche Waard over de benoeming van Ben Smit tot één van de Klimaat Burgemeesters in de HW.

Smit:
“Een twijfelachtige eer? Nee, ik denk dat we een uitdaging hebben om beter met moeder aarde om te gaan….
Hoe? Door in te zetten op innovatie en ontwikkeling. En vooral verder te kijken dan tijdelijke NIET GROENE oplossingen. Meer te kijken naar een circulaire aanpak, te beseffen dat materialen die wij gebruiken niet onuitputbaar zijn etc etc.”

#nkw #klimaat #duurzaam #circulaire

#

Comments are closed