Er is veel reuring ontstaan omtrent de plannen van Eneco, Solar en gemeente HW om naast de windturbines ook een […]