Er is veel reuring ontstaan omtrent de plannen van Eneco, Solar en gemeente HW om naast de windturbines ook een (groot) zonnepark te ontwikkelen pal naast het dorp Heinenoord. Er hebben zich al wat mensen zich bereid gevonden om te willen praten en vooral om te kijken wat we kunnen doen om echt mee te kunnen praten als volwaardig gesprekspartner met de hierboven genoemde partijen. Logisch want ik denk dat de bewoners echt direct betrokken horen te zijn.

Bron: Kompas

Aandachtspunten:
– geen participatie / inspraak
– onduidelijkheden plannen
– geen / slechte communicatie
– geen draagvlak bewoners
– ondanks de signalen van bewoners geen erkenning door coalitie
– zorgen omtrent veiligheid- ontbreken transparantie (voortgang, bezwaren, plannen)
– zijn er alternatieven (locatie, middel)
– etc etc

Plan de campagne:
– team samenstellen vanuit de bewoners
– meningen ophalen bij mede-bewoners aangevuld met eventueel een enquête of petitie
– formuleren actieplan, waar, wanneer en hoe gaan we aan de slag met hetgeen leeft bij de bewoners
– het gesprek aangaan met hetgeen wat bij de bewoners leeft

Al met al een flinke klus en ook een klus die we snel moet oppakken, anders zijn wij echt te laat…..

Wij hebben al een aantal mensen bereid gevonden en we willen graag ook U uitnodigen om te reageren. Op die manier kunnen we eventuele taken verdelen zodat dit alles niet bij slechts een paar buren rust. Op die wijze hoeft het ook niet veel tijd te kosten….

Helpt u mee?
Meld u zich dan aan met uw naam en telefoonnummer via info@woneninheinenoord.nl. Het voornemen is om eerst even kort persoonlijk kennis te maken waarna we via bijvoorbeeld een onlinemeeting over elkaars ideeën kunnen praten en er vervolgens mee aan de slag gaan.

* deel dit bericht gerust

Comments are closed