Tienvoet

In de Hoeksche Waard worden de komende jaren op verschillende plekken nieuwe woningen gebouwd. Dit is nodig, zo blijkt uit onderzoek naar de woningvraag voor de komende jaren. Eén van die plekken is langs de Tienvoet in Heinenoord. Hier komen in de toekomst ongeveer 140 nieuwe woningen. De verwachting is dat de bouw op zijn vroegst in 2022 kan worden.

Waar ligt deze locatie?

Het gaat om de grond tussen de Tienvoet, de Dorpsstraat, de Oud-Heinenoordseweg en de N217. In het gebied liggen nu vooral akkers en een kassencomplex. De grond is al in eigendom van de gemeente.

Wat komt er?

Er komen woningen van vrijwel alle verschillende types. Ook appartementen. En er komen zowel huur- als koopwoningen. Inmiddels is de combinatie KlokGroep-Novaform Vastgoedontwikkelaars West als ontwikkelaar en Kroon & De Koning als bouwteampartner gekozen. Zij ontwikkelen en bouwen de nieuwe wijk.

Wat is de laatste stand van zaken?

Samen met Novaform hebben het plan uitgewerkt. Zij betrokken hierbij belangstellenden en belanghebbenden, bijvoorbeeld met meerdere bijeenkomsten. Op 26 maart 2021 ondertekenden wethouder Piet van Leenen en Edwin Kolkhuis Tanke van Novaform de anterieure overeenkomst voor het project. Hoe dit ging, kunt u terugzien in onderstaande video. https://www.youtube.com/embed/8HBCnP1ERjA?feature=oembed

Heeft het gebied een bestemming wonen?

Op dit moment heeft het gebied nog niet de bestemming wonen. Het bestemmingsplan moest daarom worden herzien. De procedure hiervoor startte op 18 mei. Het college van burgemeester en wethouders stelde toen het ontwerp bestemmingsplan vast. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt sinds 22 mei tot 3 juli 2021 ter inzage. Het uiteindelijke bestemmingsplan geldt pas nadat de gemeenteraad de definitieve versie vaststelt. Voordat de gemeenteraad dit doet, bekijkt zij of belanghebbenden een zienswijze hebben ingediend. Is dit zo? Dan neemt de gemeenteraad de zienswijzen mee in het nemen van een besluit.

Meer informatie

Wilt u die nieuwsbrief ontvangen en zo op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar perry.vanderelst@gemeentehw.nl.

Contact

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider van de gemeente Perry van der Elst. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail perry.vanderelst@gemeentehw.nl.

Documenten

#

Comments are closed