Artikel in FD:
Steekt de Raad van State een stokje voor uitrol van wind op land?
Bert van Dijk 29 juni 17:27

Woensdag doet de Raad van State uitspraak in een rechtszaak tegen een windpark in Delfzijl. Die kan grote gevolgen hebben voor alle windparken op land in Nederland. ‘Geluidseffecten worden niet daadwerkelijk gemeten. Dat moet echt anders.

‘Op verschillende plekken in Nederland, zoals hier in Goeree-Overflakkee, verzetten burgers zich tegen de komst van windmolens.

In het kort

De Raad van State doet woensdag uitspraak in een zaak tegen een windpark in Delfzijl, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor alle windparken op land.De zaak draait om een belangrijk arrest in België en of die voor Nederland gevolgen heeft.Mogelijk vraagt de Raad van State het Europese Hof van Justitie om een bindend advies.

Woensdag is een belangrijke dag voor de overheid, bouwers van windmolenparken op land en burgers en omwonenden die de turbines het liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen. Dan beantwoordt de Raad van State in een zaak rond een windpark in Delfzijl namelijk voor het eerst de vraag of een Europees arrest uit 2020 rond een windpark in België ook voor Nederland consequenties heeft.

‘Het Europees Hof heeft in de zaak-Nevele gesteld dat overlastregels voor windturbines moeten worden onderworpen aan een milieueffectrapportage waardoor de normen zullen moeten worden aangescherpt en de burger beter is beschermd tegen overlast van windturbines’, schrijft Kees Pieters van Nederwind in een commentaar.

Hij vertegenwoordigt 82 burgergroepen, die bezwaren hebben tegen de plaatsing van windturbines op land. ‘Als dat ook in Nederland het geval wordt, zijn er weinig plaatsen over waar je nog een windturbine kunt neerzetten’, verwacht Pieters.

Voor het eerst uitspraak van de hoogste bestuursrechter

Het is voor het eerst dat de hoogste bestuursrechter in Nederland uitspraak doet of en hoe het Nevele-arrest in Nederland gevolgen heeft. Het is daarmee een belangrijke uitspraak, omdat die potentieel consequenties heeft voor alle windparken op land in Nederland.

Op dit moment worden bij windparken wel milieutoetsen gedaan, maar op basis van normen die staan in het zogenoemde Nederlandse Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De vraag is of die normen zelf ook niet zouden moeten worden getoetst.

Advocaat Peter de Lange betoogde eerder in het FD dat de milieuonderzoeken die nu bij individuele windparken worden uitgevoerd, gebaseerd zijn op sterk verouderde aannames en op normen die nooit zelf onderworpen zijn aan een milieutoets. Hij staat verschillende burgergroepen bij tegen windparken in Nederland.

‘Windturbines zijn nu 250 meter hoog. De geluidseffecten daarvan zijn heel anders dan die van een molen van 75 meter. Er wordt niet daadwerkelijk gemeten. Windturbines hebben nu een hoogte van 250 meter. De geluidseffecten daarvan zijn heel anders dan die van een molen van 75 meter hoog, waar in de algemene normen mee wordt gerekend. Dat moet echt anders’, zei hij toen.

‘Zeer belangrijke uitspraak’

De uitspraak woensdag is dan ook ‘zeer belangrijk’, zegt De Lange dinsdag in een reactie. Hij verwacht dat de Raad van State zal besluiten om aan het Europese Hof van Justitie prejudiciële vragen te stellen over de impact van het Belgische arrest voor de Nederlandse situatie.

Nationale rechters gebruiken prejudiciële vragen om het Hof van Justitie advies te vragen over hoe Europese regelgeving moet worden uitgelegd. Dat gebeurt wanneer er onduidelijkheid is over toepassing van die regelgeving. Een nationale rechter is daarna verplicht rekening te houden met het advies van het Hof.

‘De vraag is wat er in de tussentijd gebeurt met de vergunningen voor windparken. Het kan zijn dat de vergunning in Delfzijl wordt vernietigd, maar er kunnen ook gevolgen zijn voor alle windparken op land in Nederland’, zegt De Lange.

WOB-verzoek

Uit onlangs openbaar gemaakte stukken naar aanleiding van een WOB-verzoek door Nederwind blijkt volgens De Lange ook dat de rechtsbescherming van burgers in het geding is. ‘Het gaat alleen maar om het halen van doelen van het Parijs-akkoord. Het beschermen van de burger komt nergens ter sprake, terwijl de overheid de plicht heeft om dat te doen’, aldus de advocaat.

Ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken & Klimaat schreven ook dat ‘de gevolgen (van een negatieve uitspraak, red.) […] potentieel groot [zijn], zowel voor windparken die operationeel zijn, als voor windparken die nog gebouwd moeten worden’.

Verzet geradicaliseerd

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft tot nu toe altijd volgehouden dat de uitspraak van het Europees Hof slechts betrekking heeft op Vlaanderen.

De uitspraak van de Raad van State komt op een moment dat er steeds meer verzet bij burgers en omwonenden is tegen de komst van windturbines. Dat gaat soms zo ver dat in sommige delen van Nederland het verzet tegen windmolens is geradicaliseerd, schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al in september 2018 in een rapport. Het probleem is vaak niet eens zozeer de komst van de turbines zelf, maar eerder de besluitvorming en het gevoel van burgers dat er niet serieus naar bezwaren wordt geluisterd.

Door het verzet van burgers blijft de uitrol van wind op land in Nederland achter bij de doelstellingen van kabinet.

Bron FD:
https://fd.nl/ondernemen/1389826/steekt-de-raad-van-state-een-stokje-voor-uitrol-van-wind-op-land

Foto:
Branko de Lang/ANP

#

Comments are closed