Burgerforum noodzakelijk bij grootschalige projecten? Ja zegt commissie Brenninkmeijer!

Klimaatmaatregelen hebben zoveel impact op het leven van mensen, dat burgers meer dan tot nu toe betrokken moeten worden bij de besluitvorming. Het instellen van een burgerforum is daarom noodzakelijk. Daarvoor pleit de commissie-Brenninkmeijer, die van het kabinet de opdracht kreeg te onderzoeken hoe burgers beter bij het klimaatbeleid betrokken kunnen worden.

Het advies wordt morgen gepresenteerd. Een nieuw kabinet zou volgens Brenninkmeijer aan de formatietafel zijn aanbeveling kunnen overnemen.

Zo’n burgerforum moet bestaan uit een representatieve groep mensen, die gedurende een half jaar intensief meepraat over de keuzes die voorliggen. Zo worden op dit moment overal in Nederland in energieregio’s (de zogenoemde RES’en) plannen gemaakt voor meer wind- en zonne-energie. Maar ook het aardgasvrij maken van huizen is een voorbeeld van een klimaatmaatregel, die verstrekkende gevolgen heeft voor inwoners van wijken.

Lees meer:
https://www.google.nl/amp/s/amp.nos.nl/artikel/2373547-advies-aan-kabinet-betrek-nederlanders-bij-klimaatplannen-met-burgerforum.html

#forum #burger #participatie

#

Comments are closed