Beste mede-inwoner van Heinenoord,

Wist u dat er op korte termijn wordt gestart met de aanleg van een wind- en zonnepark aan de noordrand van Heinenoord? De enorme impact van de plannen is bij velen niet bekend.

Wij zijn Vrienden van Heinenoord, een groep betrokken en onafhankelijke inwoners die u wil informeren. Met uw deelname aan deze enquête geven wij u een stem. De uitkomst geeft een beeld van wat er leeft onder de inwoners van Heinenoord. Met die informatie gaan we het gesprek aan met de Gemeente en de projectontwikkelaar. 

Het is belangrijk dat uw stem wordt gehoord, het invullen van de enquête kost u 5-10 minuten. Aan het einde kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief waarmee wij u blijven informeren over de ontwikkelingen.

Alvast bedankt dat u de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen.

Met vriendelijke groet,

Ben Smit
Initiatiefnemer & woordvoerder 
‘Vrienden van Heinenoord’

# sluitingsdatum enquête: zondag 21 februari 23:59 uur

___________________

* Op de websitepagina van ‘Vrienden van Heinenoord’ kunt u nadere informatie vinden over de ontwikkelingen: https://woneninheinenoord.nl/ontwikkelingen-buitenzomerlanden/

#

Comments are closed