Berichtgeving AD Hoeksche Waard:
Jamie van Velzen 10-12-21

Gesprekken met bewoners over zonneweide Heinenoord: ‘Het lijkt nu echt goed te gaan’

Participatie ontbrak lange tijd rond de komst van de zonneweide aan de noordrand van Heinenoord. Inmiddels zijn er gesprekken met bewoners geweest. Langzaamaan worden er nieuwe stappen gezet op dat gebied. Ben Smit van de Vrienden van Heinenoord, een van de aanjagers van deze participatie, is hoopvol.

Het heeft lang genoeg geduurd vindt hij, maar is daarom extra trots met dat als eindresultaat. ,,We hebben nu echt het gevoel dat we iets gaan bijdragen in dit proces, dat de burgers gehoord worden”, zegt hij. ,,Door vol te blijven houden is ons dit gelukt.”

Enquête

We gaan de goede richting op en nu zo verder vindt Smit. De club van bewoners liet begin dit jaar een enquête rondgaan over de twintig hectare grote zonneweide in De Buitenzomerlanden. Daarin kwam de onvrede van een groot deel van de inwoners over de plannen naar voren.

“We hopen een nieuwe enquête uit te zetten om nog concreter te krijgen wat de mensen in Heinenoord zouden willen”
Ben Smit, Vrienden van Heinenoord

,,We hopen met de gemeente samen een nieuwe enquête uit te zetten om nog concreter te krijgen wat de mensen in Heinenoord zouden willen met het gebied en wat daar voor nodig is.” Wellicht zou dat begin van komend jaar al kunnen.

Vertrouwen

De gemeente zelf is ook bezig met verdere vervolgstappen. Een woordvoerder laat weten dat er vandaag een nieuwsbrief verstuurd gaat worden onder bewoners waarin meer staat over het vervolg van het participatieproces. ,,Op de laatste bijeenkomst eind november is met een kleiner groepje aanwezige inwoners afgesproken nog een keer extra bij elkaar te komen.” In dat nieuwe gesprek draait het volgens de woordvoerder ook weer om de invulling van dat proces.Mireille Louwerens van BurgerBelangen Hoeksche Waard heeft vaak naar het college geuit dat participatie van belang was en kijkt daarom tevreden naar de toekomst. ,,Nu het er uiteindelijk is gekomen, is ons doel zeker bereikt.” Zowel Louwerens als Smit hebben vertrouwen in de komende tijd. ,,Het lijkt nu echt goed te gaan.”

Bron: AD Hoeksche Waard
Link: https://www.ad.nl/…/gesprekken-met-bewoners-over…/

#

Comments are closed