Zoals sommigen van u weten was gisteren de eerste bijeenkomst van drie die gaan over de ontwikkeling van het gebied van Buitenzomerlanden.

De avond werd georganiseerd vanuit de Gemeente HW.

‘Vrienden van Heinenoord’ was er natuurlijk ook bij. Onze woordvoerder Ben Smit met aan zijn zijde Piet Zijlstra en Florian van Nieuwenhuijzen. Gelukkig waren er ook verschillende bewoners aanwezig. Er was zelfs iemand uit ‘s Gravendeel die al op voorhand ons proces wilde volgen omdat hij voorzag dat de zorgen in meer dorpen zullen gaan spelen.

Helaas waren er niet veel bewoners (circa 25-30?). Het viel op dat er wel heel veel mensen waren vanuit gemeente etc.

Als gespreksleider was presentatrice Suzanne Mulder (TV Rijnmond) aangetrokken…..

Al in het begin was het onrustig. Bewoners maakten zich duidelijk zorgen over wat nu het uitgangspunt is. Staat de komst van 22 hectare nu vast of niet? Wethouder Van Leenen vertelde dat het in december nog langs het college moet (omdat het zo nu eenmaal hoort) maar dat in de regel de raad wel akkoord zal gaan…..

Wij van ‘Vrienden van Heinenoord’ gaven aan dat het signaal wat nu gegeven wordt geen vertrouwen biedt voor de inbreng van de bewoners van Heinenoord. Zelfs bij het organiseren van deze drie meetings worden geen bewoners of groeperingen betrokken. Ook bij de terugkoppeling van deze avond is dit niet het geval.

‘Vrienden van Heinenoord’ stelt dat als wij (gemeenten, ontwikkelaar, ASR en bewoners) SAMEN in gesprek willen gaan de gemeente bereid moet zijn de stelling dat er een fietspad en zonnepark moet komen los te laten.

Verder speelt er nog een aantal belangrijke vragen waarop geen duidelijkheid is gegeven:
– is Eneco opdracht gegeven om het gebied naar eigen inzicht te ontwikkelen?
– welke kaders zijn er wel of niet meegegeven aan de ontwikkelaar?
– welke financiële verplichtingen of claims zijn te verwachten wanneer plan tot een zonneweide niet door gaan?
– wat is het effect van de veranderende ondergrond van landbouwgrond naar zonnepanelen op het geluid van de windmolens?

Al met al blijven wij als ‘Vrienden van Heinenoord’ ons inzetten om ECHT inspraak te krijgen in de plannen. Hiervoor zullen wij uiteraard opnieuw een beroep op u doen om de voorstellen die wij willen doen bij u te toetsen.

Verder zijn er nog steeds plannen om een vorm van “dorpsbestuur” op te richten in het kader van aantoonbaar legitimiteit, zoiets als een dorpsraad. Welke vorm die krijgt moeten we nog bezien (vereniging, stichting, coöperatie etc). Op het moment dat dat gaat spelen kunt U als bewoner het bestuur/vertegenwoordiging gaan kiezen…..

– wordt vervolgd –

—————————————————-

OPROEP:

Wij roepen u op (iedereen!) om u voor de volgende meeting op te geven en aanwezig te zijn. Laat u stem horen!!!!

– Tweede bijeenkomst; maandag 11 oktober
“Wat vinden wij belangrijk om te behouden en hoe kan dit terugkomen in de inrichting van het landschap?”

– Derde bijeenkomst; woensdag 27 oktober
“Waar kunnen wij de onderdelen van het zonnepark plaatsen, zodat door het gebied fietsen of wandelen een fijne beleving blijft?”

Meld u aan voor 1 oktober!!!

Aanmelden doet u door naar ondersteuningpro@gemeentehw.nl een e-mail te sturen. U vermeldt hierbij:
• Uw naam en telefoonnummer;
• voor welke bijeenkomst(en) u zich aanmeldt;
• met hoeveel personen u wilt komen.

—————————————————-

#

Comments are closed