De ‘meeting’ deze week, georganiseerd vanuit gemeente en Eneco, viel ons zwaar tegen.

Het ging er met name om dat de gemeente en Eneco ‘ons’ als bewoners duidelijk wilde maken hoe fantastisch de plannen net naast ons dorp wel niet zijn.

Je mocht deze avond braaf je mond houden. In een ‘chat’ kon men vragen stellen maar die werden mooi gefilterd en selectief beantwoord. “Vrienden van Heinenoord’ wordt genegeerd en krijgt geen erkenning voor het feit dat wij alle bewoners willen verenigen.

Onze enquete? Ook die wordt niet genoemd of geduid! Nee, de 7 vragen van Eneco die waren wel zo verhelderend, door de antwoorden weet men nu wel wat er gevraagd wordt…..

Het feit dat men niet eens weet waar de respondenten vandaan komen doet niet ter zake……

De punten:
—————————————————————————–

Uitspraak Raad van State – Windturbines
Negeert de gemeente de uitspraak van de Raad van State inzake de windmolens? Is de gemeente dan echt blind en doof? Wanneer gaat de gemeente opstaan voor zijn kiezers?

Visie Buitenzomerlanden – Onrechtmatig?
Een visie is nog geen uitvoeringsbesluit! In de meeting probeerde men dit wel als zodanig te benoemen! Op WOB verzoeken waaruit een besluit zou blijken is tot op heden niet gereageerd. Ongelooflijk!
En dan, deze ‘visie’ heeft nooit ter inzage gelegen volgens onze berichten. Bewoners konden dus geen bezwaar maken. Is er dan geen procedurefout gemaakt? Dan is de vaststelling dus onrechtmatig?

Participatie
Wij weten niet welk woordenboek de gemeente in de kast heeft staan, maar wij als bewoners geven toch een andere betekenis hieraan: meedenken en -beslissen, zo zou het horen. Nee gemeente, dus niet alleen de lijntjes inkleuren. Pas na de zomer dit opstarten is prima, maar dan wel nu per direct ALLE ontwikkelingen bevriezen en werkzaamheden stil leggen!

Bos
Men heeft plannen een ‘groot’ bos aan te leggen? Is dit de wens van de bewoners? Waar zou dit uit blijken?
Waarom niet de ‘compensatie bomen’ langs de dijk en langs de grienden?

Recreatief Fietspad
Waarom niet het fietspad op de dijk behouden en langs de grienden juist een iets verhard voetpad aanleggen (met verlichting)? En dan langs dit voetpad een soort steiger die door de grienden heen loopt (meer beleving met natuur)?

Speelveld
Waarom geen speelveld met wat bomen her en der?

Sigaar uit eigen doos? – Zonnepark
Ze geven ons meer ruimte? De ‘zoeklocatie’ wordt uitgebreid zodat er een betere of andere verdeling kan worden gemaakt waar de 22 hectare zonnepanelen zullen komen? Kom op gemeente, dit is een sigaar uit eigen doos!
Schandalig hoe gemeente met ons bewoners omgaat!

——————————————————————————-

‘Vrienden van Heinenoord’ is zich nu aan het beraden welke stappen kunnen worden gezet om ons toch aan de tafel te krijgen…..

Teleurstellend is het wel. Na de zomer mag iedereen aanschuiven wordt gezegd. Maar waarvoor? Om de plannen een beetje te kunnen inkleuren, dat is alles. Het staat voor gemeente en Eneco vast, de windmolens en zonnepark komen er, punt.

Wanneer en vooral hoe zij bewoners in dit proces gaan betrekken? Wij weten het niet. Het is nu vooral alleen zenden vanuit gemeente, jammer, ze slaan de plank hiermee volkomen mis.

Wat vindt u?
Wat kunnen wij nog doen?
Moeten wij handtekeningen ophalen?
Waarom geen dorpsraad?

Laat ons vooral uw mening horen!
Stuur uw bericht via onze contactpagina!

#

Comments are closed