Enige mate van communicatie blijft uit.
Geen e-mail met antwoord op onze vragen. Geen telefoontje met uitleg waar gemeente toch zo druk mee is…..

Het is inmiddels 2 maanden geleden dat wij de uitkomst van de enquete met u en alle betrokkenen hebben gedeeld….. Nee, wij zien wel een artikel in het AD verschijnen met daarin toch maar weer aangegeven dat de gemeente gaat luisteren naar zijn bewoners…..

Wij hebben zoals u weet, inmiddels 3 weken terug, de wethouder gevraagd inhoudelijk te reageren op wat vragen. In dit bericht gevraagd binnen 2 weken te reageren of anders aan te geven wat hem hier van weerhoudt. U begrijpt ‘m al, helaas. Om die reden vandaag opnieuw een bericht gestuurd. Zou natuurlijk kunnen zijn dat ons bericht in een spam-box terecht is gekomen….

***

Geachte heer Van Leenen, beste Piet,

Wellicht dat het aan uw aandacht is ontschoten maar tot op heden hebben wij geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen op de eerder aan u toegezonden e-mail, wij zijn inmiddels 3 weken verder. Is onze bericht wellicht in uw spam-box terecht gekomen?Wij zien wel dat u de moeite hebt genomen om uw medewerking te geven aan artikel in het AD. Kunt u alsnog aangeven waarom het toch zo moeilijk is om gewoonweg met ons in gesprek te gaan? Wat is er toch voor nodig om niet de pers te informeren maar ons als bewoners te verblijden met enige mate van duidelijkheid?

Met vriendelijke groet,Ben Smit
Initiatiefnemer & woordvoerder

***

Wordt vervolgd?

#

Comments are closed