Zoals u misschien heeft vernomen zijn de plannen rondom de aanleg van een zonnepark ‘gepauzeerd’.

Wij hebben net voordat wij dit nieuws mochten vernemen enkele vragen gesteld aan de Wethouder Van Lenen. Helaas hebben wij hierop nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen.

De volgende partijen hebben inmiddels gereageerd op de vragen die wij gesteld hebben aan de fracties, dank hiervoor:
– Constructief Hoeksche Waard
– HW Senioren Partij
– Maurice Pahladsingh / Rood
– PvdA

Samen met D66 en Burger Belangen is er al nauw contact.

Opmerkelijk is PvdA van mening is dat beslissingen al zijn genomen. Ze noemen B&W HW zelfs het ‘bevoegd gezag’ in hun reactie……

In de media wordt gesproken over een (online) samenkomst. Wij vragen ons af of dit nu werkelijk de manier is om in gesprek te gaan. Vrienden van Heinenoord stelt voor om een gekozen ‘Dorpsraad’ te vormen/op te richten, zodat deze kan optreden als vertegenwoordiging.

#heinenoord #dorpsraad #buitenzomerlanden #zonnepanelen

#

Comments are closed