Datum: 30-04-2021

Geachte fractievoorzitters,

De Vrienden van Heinenoord heeft deze week in een e-mail vragen gesteld aan wethouder Piet van Leenen.

Wij zijn nieuwsgierig naar het standpunt van uw fractie. Wij hebben dan ook de volgende vragen voor u geformuleerd;

 1. In hoeverre bent u op de hoogte van de plannen rondom het wind- en zonnepark?
 2. Heeft u de locatie bezocht om kennis te nemen van de grootte en impact?
 3. In hoeverre bent u op de hoogte van de zorgen over gezondheid van bewoners?
 4. Wat is het standpunt van uw partij ten aanzien van:
  1. Uitslag enquête Vrienden van Heinenoord?
  2. Stelling B&W m.b.t. uitgangspunt dat er een besluit zou zijn genomen middels de visie Buitenzomerlanden?
  3. Zorgen over gezondheid?
  4. Uitvoering participatie?
  5. Zorgen omtrent overlast en financiële gevolgen (derving woningwaarde) voor de omwonenden?
 5. Onevenredige belasting dorp Heinenoord (windturbines EN groot zonnepark)?
 6. Wat is uw reactie op de door ons gestelde vragen?
 7. Welke actie(s) gaat u ondernemen in uw rol en verantwoordelijkheid van gekozen vertegenwoordiger m.b.t welzijn en gezondheid van de bewoners?

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Uiteraard beantwoorden wij graag uw vragen.

Met vriendelijke groet,

Ben Smit
Initiatiefnemer & woordvoerder